IPON 2016 presentatie

Tijdens de IPON 2016 mocht ik, als Apple Distinguished Educator, een presentatie geven over wat ik op dit moment met ICT in mijn onderwijs doe. IPON is een kleine beurs met als thema ICT&Onderwijs.

 

Ik heb verteld dat ik een workshop iMovie ga geven. Waarom ga ik dat doen? Ik ben begonnen met een probleemstelling namelijk het slecht presterende VWO van mijn school. Het onderwijs meer personaliseren is een mogelijke deel-oplossing van het probleem. Leerlingen meer op eigen niveau laten leren. Diversiteit aan werkvormen is ook een mogelijkheid, blended learning. Flipped Classroom is een voorbeeld van een andere werkvorm. Om flipped classroom aan te bieden moet de docent filmpjes zoeken of maken. Om docenten te leren hoe ze een filmpje moeten maken ga ik ze een flipped classroom workshop geven. Voorbereiden doen ze thuis en het maken van de film doen ze tijdens de workshop.

Wil je een kijkje nemen dan kan dat:

De filmpjes

IMG_4995

 

Segbroek College – open dag 2016 verslag Digitale leermiddelen

IMG_9249Vandaag had ik de jaarlijkse open dag op mijn school. In vier uur tijd mocht ik in doorlopende ¬†presentaties vertellen wat wij allemaal aan digitalisering doen. Het was de eerste keer dat ik dat in de rol van ADE- docent deed. (Apple Distinguished Educater). Na het nieuwsbericht van vorige week, dat Samsung telefoons en tablets vaak met oude software worden verkocht, stelde niemand deze keer de vraag waarom we nou juist voor iPads hebben gekozen. ūüėČ

IMG_9251

 

 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren heb ik nu ook meer over de inzet van mobiele telefoons en computers gesproken. Wat dit jaar ook anders was dat er geen ouders waren die (hardop) zeiden dat ze al die nieuwe technologie maar helemaal niks vinden. Sterker nog, dat de kans best klein is dat hun kind in een iPad-klas komt werd al een minpunt beschouwd. Nu wil ik best geloven dat mijn presentatie veel overtuigender was dan voorgaande jaren maar ik denk dat digitalisering in het onderwijs veel meer algemeen geaccepteerd is.  

Video die tijdens de presentatie werd gebruikt:

Wat heb je er later aan? Over muziekonderwijs

Afgelopen week ben ik met collega’s en een leerling aan de slag gegaan om een promotiefilm, voor muziek in de bovenbouw, te maken. Het is de bedoeling dat leerlingen uit de derde klas deze film zien en dan ge√Įnteresseerd raken.
Onderdeel van de film is een interview met een aantal leerlingen. Vragen als, waarom heb je het gekozen en wat houdt het in worden makkelijk beantwoord.
De vraag wat denk je er later aan te hebben lag een stuk moeilijker. Leerlingen konden echt niks verzinnen. Wat is er aan de hand?
1. De leerlingen willen niet naar het conservatorium of straatmuzikant worden ( dat laatste zei een leerling letterlijk!). Dus eigenlijk hebben ze er inderdaad niks aan.
2. De vraag is niet relevant want alles dat je op school leert heeft later vrij weinig waarde.
Waarom ligt de nadruk bij het kiezen van een profiel of vakkenpakket zo sterk op wat je er later aan zou hebben? Je leeft immers op dit moment dus is wat je nu doet toch veel belangrijker?
Leerlingen gaven aan dat ze muziek een fijn vak vinden omdat het zo anders is dan de gewone vakken. Je kunt meer ontspannen vinden ze. Het doorbreekt de doorgaans saaie dag. Je bent creatief bezig.
Je hoeft de aflevering van “De Universiteit van Nederland” met Erik Scherder, “Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert?” niet gezien te hebben om te begrijpen dat voor mijn leerlingen mijn les hun schooldag wat leuker en zinvoller maakt. Door muziek te luisteren en door te spelen worden er veel meer verbindingen tussen de diverse hersendelen gelegd. Dat kan alleen maar positief op hun prestaties werken.
Natuurlijk hebben leerlingen later wat aan muziekles gehad. Of ze er wat mee doen is een tweede. Als leerlingen later zelf muziek willen maken als hobby hebben ze bij mij geleerd hoe ze dat kunnen aanpakken. Daarnaast bestaat 95% van de les uit groepswerk, muziek maken met elkaar vergt enorm aanpassingsvermogen. Verder leren ze ook hun eigen concert te organiseren. Zo zijn er diverse buitenmuzikale vaardigheden die ze zich eigen maken.
Maar op dit moment gaat de profielkeuze alleen maar over een beperkt gedeelte van je mens zijn. Namelijk wat wil je later worden, dus welk beroep en niet wie wil je later worden.
Wat je later wilt worden is natuurlijk belangrijk dat ontken ik niet maar het leven is gelukkig meer dan werk alleen.

Apple Distinguished Educator aanmeldingsvideo

In het voorjaar 2015 werd ik uitgenodigd om mij aan te melden voor het Apple Distinguished Educator programma. Je moest beschrijven hoe je Apple producten in je les gebruikt en hoe het je lesgeven heeft veranderd. Daarnaast moest je een video sturen waarin je het ook nog eens vertelt. Nadat ik alles had ingestuurd begon het wachten….. Toen kwam het bericht dat ik was toegelaten!

Hieronder mijn ingestuurde video.

De Lerende Omgeving

Vorig jaar kreeg ik het idee om eens mijn eigen onderwijspraktijk onder de loep te nemen. Al snel wilde ik mijn idee√ęn met andere collega’s delen. Na gesprekken kreeg ik een leuke groep enthousiaste collega’s bij elkaar. Deze groep kreeg uiteindelijk de naam ‘De Lerende Omgeving’. Met deze groep zijn we aan de slag gegaan, gesprekken over hoe we het onderwijs anders zouden kunnen inrichten. Graag wilden we input vanuit leerlingen, ouders, collega’s en docenten van de universiteiten.

We organiseerden een klankbordavond op 29 oktober 2014 die door de Haagse wethouder van onderwijs, mevrouw Van Engelshoven werd geopend. De avond was een succes en de opbrengsten enorm.

De Lerende Omgeving is vervolgens met de opbrengsten aan de slag gegaan. Daarover later meer.

Een docente is met een klas een vijftal thema’s gaan uitwerken. Hierbij kregen ze ondersteuning van leerKRACHT. Dinsdagochtend 10 maart hebben de leerlingen hun uitwerkingen aan schoolleiding, De Lerende Omgeving en een aantal ander ge√Įnteresseerde collega’s gepresenteerd. Hierbij een beknopt videoverslag.

 

Kiezen!

Motivatie
Steeds vaker merkte ik dat leerlingen minder gemotiveerd waren tijdens mijn muziekles. Eerlijk gezegd begreep ik dat wel want in bepaalde onderdelen had ik ook geen zin, zeker niet tijdens het laatste uur (15:10 – 16:00 uur). Op de instrumenten spelen lukte wel maar zodra het op theorie ging lijken haakten ze af. Door diverse gesprekken, lezingen en tedtalks heb ik het roer omgegooid.
Kiezen
Ik heb onze 2e cijferperiode aangegrepen om de leerlingen, uit een tweede klas HAVO, meer te laten kiezen. Een vijftal opdrachten die de leerlingen zelf mogen invullen. Ze bepalen zelf in welke volgorde de opdrachten worden uitgevoerd. Samenwerken is een pré en kan met meer punten worden beloond. De vijf opdrachten zijn:
  • Zingen
  • spelen
  • componeren
  • presenteren
  • theorie

Ik heb van elk ook een voorbeeld gegeven die ze mogen kiezen zodat ze altijd een ‘veilige’ route kunnen nemen. Sommige leerlingen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om zelf een speelstuk uit te kiezen en kiezen dan voor mijn voorstel.

Successen
Het resultaat is verbazingwekkend. Voormalige stoorzenders zijn nu het enthousiasts bezig. E√©n leerling die niet te motiveren was wilde nu zelfs in de pauze doorgaan! Leerlingen waar ik het nooit van had verwacht kiezen klassieke werken als “F√ľr Elise” om zelf uit te zoeken. Ik had dat stuk nooit durven voorstellen aan een hele klas maar nu er √©√©n mee begonnen is blijken er meer te zijn die het leuk vinden. Voorheen was ik toch vaak een soort politieagent die bezig was om iedereen erbij te houden. Nu ben ik ook druk maar met begeleiden en met leerlingen te praten en feedback te geven.
Delen
Mijn muziekcollega’s hebben (deels) deze workflow overgenomen. We praten regelmatig over onze ervaringen en wat er beter of anders zou kunnen. Past dit wel bij elk niveau, MAVO, HAVO of VWO? Is het alleen voor de tweede klassen? Zou het misschien zonder klassen kunnen?
Met een aantal andere collega’s deel ik mijn bevindingen maar merk nog niet dat zij het naar hun eigen vak vertalen. Ik zou het leuk vinden als er eens iemand kwam kijken om te zien hoe leerlingen opeens veel meer gemotiveerd zijn. Het idee van het kiezen is bij elk vak wel toepasbaar.
Uitdagingen
Ik merk wel dat het op bepaalde punten beter kan en dat er gewoon praktische problemen zijn zoals geschikte ruimtes om te werken. Een ander probleem is de beoordeling van het werk. Ik wil dat leerlingen zichzelf en elkaar beoordelen voordat ze mij het werk laten zien en horen. Ik wil ook dat ze het opnemen zodat hun reflectie op hun werk beter wordt en dat ze een portfolio opbouwen.
iPad
Gelukkig heb ik een iPad-klas waar ik dezelfde opdracht mee ging doen. Nu komt de meerwaarde van de iPad echt in beeld. De leerlingen kijken instructievideo’s, nemen vervolgens zichzelf en anderen op. Delen het met elkaar en en vullen een rubrics (beoordelingsformulier) in. ¬†Via Google Classroom leveren ze het werk in zodat ik het kan beoordelen. De hele workflow komt zo beter tot zijn recht.

Tablets voor onderwijspersoneel belastingvrij

Bij het implementeren van tablets in het onderwijs komen veel uitdagingen om de hoek kijken. Een van de grootste is die van het enthousiast krijgen van je personeel. Vooral de (mogelijke) voordelen laten zien is een manier. Maar alle inspanning werd zinloos door het presenteren van een rekening voor de tablet of een extra belastingheffing als hij door de school beschikbaar werd gesteld (beloning). Door het¬†‚Äėnoodzakelijkheidscriterium‚Äô in de werkkostenregeling te verruimen is de tablet van beloning nu noodzakelijk voor het wek geworden.

Staatsecretaris Wiebe geeft hiermee aan dat hij de digitalisering in het onderwijs serieus neemt.

De regeling gaat per 1 januari 2015 in. Dit houdt in dat scholen tot die tijd nog een creatieve oplossing moeten vinden.

Meer info

iTunesU workshop

Op donderdag 13 maart organiseerde de ischolengroep een workshop itunesU op het Segbroek College in Den Haag. Onder deskundige leiding van Suzanne Lustenhouwer werkten een kleine 30 docenten van 4 verschillende scholen aan hun eerste cursus.
Het is de bedoeling dat deze docenten hun cursus tijdens een tweedaagse bootcamp afmaken en publiceren op itunesU. Helaas krijgen veel docenten geen toestemming om 2 dagen hun lessen te laten uitvallen.
Elke school gaat op zijn eigen manier met lesuitval om, hoe gaat dat op jouw school?
Misschien moet de bootcamp in een weekend worden georganiseerd om zo lesuitval te voorkomen?

20140319-182300.jpg